Nowy sezon. Nowy wóz asenizacyjcny. Możliwość wynajmu.